Garcia Capilla, Josep

Nom literariJosep Garcia
Biografia GARCÍA CAPILLA, Josep (Almàssera 1840-1902). Autor dramàtic. Ferrer de professió, s’incorporà més tard a l’exèrcit, on va adquirir una formació cultural. Com a sergent del cos d’Administració militar, presentà la seua primera obra Cada ovella en sa parella, després El alcalde de Meliana, Un cacique a redolons, La veu de la concènsia, Una nuvolà d’estiu, Un adrés del baratillo, Un diamant en brut, No és la sort pa el que la busca, El canari, El secret de la sària i La Justícia en les mans brutes. Escrigué també dues peces en castellà.
Obres
Adrés del baratillo, Un
Alcalde de Meliana, L'
Cacic a redolons, Un
Cada ovella en sa parella
Canari, El
Diamant en brut, Un
Femater de la Casa, El
Gran secret de la sària, El
Íloro o l'orella de Jordi
Justícia amb les mans brutes, La
No és la sort per a qui la busca
Nuvolada d'estiu, Una
Veu de la consciència, La