Bernat i Baldoví, Josep

Nom literariJosep Bernat i Baldoví
Lloc de naixementSueca
Data de naixement19/03/1809
Data de mort01/01/1864
BiografiaBERNAT I BALDOVÍ, Josep (Sueca 1809-València 1864). Escriptor i poeta. Estudià en les Escoles Pies i cursà Lleis en la Universitat de València. Als 24 anys obtingué primer accés de sordesa, malaltia que l’acompanyà fins a la mort i li valgué el malnom de Lo Sord. El 1844 va ser elegit diputat a Corts per Sueca i més tard, alcalde. Visqué alguns anys a Madrid, on col·laborà en periòdics humorístics; una part d’aquesta producció en castellà va ser recollida en “El Sueco” (1859). En valencià, conreà una literatura sense pretensions cultes, satírica i marcadament dialectal en el llenguatge, que obtingué gran audiència. Amb José M. Bonilla i Pasqual Pérez i Rodríguez redactà els setmanaris “La Donsaina” (1844), “El Tabalet” i “El Sueco” (1847). Va ser autor dels primers llibrets de falla (1855) i és considerat com a l’iniciador de modern teatre popular valencià, amb El gafaüt, Qui tinga cucs, que pele fulla, El virgo de Vicenteta, Pataques i caragols, La Tertulia de Colau, l’Agüelo Pollastre, paròdia de Don Juan Tenorio, etc. En castellà escrigué el drama Los pastores de Belén. Deixà també diversos miracles: El mocador, i la Fealdat i L’Hermosura. Els seus escrits reflecteixen el problema econòmic del camp valencià durant la primera meitat del segle XIX i transpiren un irònic escepticisme pel que fa a les institucions constitucionals i administratives de l’època
Obres
Agüelo Pollastre, L'
Batiste Moscatell o la Mona de Pasqua
Col·lecció de quadres
Ensayo fet en regla, Un o Qui no té la vespra, no té la festa
Fandanguet en Paiporta, Un
Fealdad y la hermosura, La
Gafaút, El
Jeroni i Bartoleta o la viuda i l'escolà
Lletjor i la bellesa, La
Mocador, El
Pasqualo i Vicenteta o El tribunal de Favara
Pretendiente labriego o el gafaut, El
Qui tinga cucs que pele fulla, o Obedecer al que manda
Rei moro de Granada, El
Tertúlia de Colau, La o Pataques i caragols
Vicenteta la de Patraix
Virgo de Visanteta i l'alcalde de Favara, El o El parlar bé no costa un pacho