Benvinguts/des aLiteratura valenciana actual

Projecte de recerca: Dades biobibliogràfiques dels/de les escriptors/res
valencians/nes actuals (1968 - 1998)


Consulteu la base de dades (accès directe)

Per a qualsevol consulta: Dades.evc@ua.es


Seminari d'estudi i de recerca de la cultura i la literatura contemporÓnies (SERCLC), Departament de Filologia Catalana

  • Aquest projecte d'investigació ha rebut un ajut econòmic de la Generalitat Valenciana dins del programa d'Accions Especials de R+D per a 1998 (AE98-05) de la Direcció General d'Ensenyaments i Investigació de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia.
Pàgina optimitzada per a navegadors versió 4 i resolució de 800 x 600 pixels.
Per a consultes tècniques, contacteu amb el webmaster.
Realitzada pel Laboratori Multimèdia