inici

REFERÈNCIA

Zarco Cuevas, Julián (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, valencianos, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial, Madrid, Tipografía de Archivos. [Per al ms. C, vegeu pàgs. 46-47; vegeu també pàg. 103.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Zarco Cuevas, Julián
Any de publicació:1932
Títol de llibre:Catálogo de los manuscritos catalanes, valencianos, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial
Lloc de publicació:Madrid
Editorial:Tipografía de Archivos
Notes:Per al ms. C, vegeu pàgs. 46-47; vegeu també pàg. 103
Descriptor/s:Ausiàs March | biblioteca | catalogació | descripció | el Escorial | inventari | manuscrit C | manuscrits | poesies

RESUM

Descripció dels manuscrits conservats en la biblioteca del Real Monsterio de El Escorial procedents de Catalunya i València, entre els quals es troben el manuscrit d'Ausiàs March conegut com Cancionero C, datat a mitjan del segle XVI i possiblement còpia d'una edició impresa. [LM]

Ajuda:
X