inici

REFERÈNCIA

Rubió y Ors, Joaquín (1882), Ausias March y su época, Barcelona, Imprenta de la Viuda e Hijos de I. Subirana.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Rubió y Ors, Joaquín
Any de publicació:1882
Títol de llibre:Ausias March y su época
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Imprenta de la Viuda e Hijos de I. Subirana
Descriptor/s:ascendència | biografia | Edició | linatge | March | Mariner | Montemayor | obra poètica | poesia 39 | poesia 89 | Romaní | traduccions

RESUM

Després de la declaració fervorosa en Lo Gayter del Llobregat que demanava llegir l'obra de March, "lo Petrarca valencià", Rubió y Ors escriu aquest treball que es pot considerar un dels primers estudis seriosos sobre el context històric i literari en què s'emmarca l'obra del poeta valencià. El situa en el regnat d'Alfons el Magnànim i allunyat de l'antiga poesia trobadoresca -recordem que hi havia la idea que March i Jordi de sant Jordi eren coetanis de Jaume I-. Destaca l'abandó de formes occitens i l'adopció d'un catalanesc o romans propi, exempt de provençalismes. D'entre els precedessors de March, destaca Pere i Jaume March, Andreu Febrer, Lluís de Vilarasa i sobretot Jordi de sant Jordi als quals dedica una sèrie de pàgines per comprendre els antecedents literaris del propi Ausiàs. Entre els coetanis situa Francesc Ferrer, Jaume Roig i Romeu Llull, metre que Roís de Corella o Bernat Fenollar reben la influència del valencià. L'última part del treball és l'estudi de la vida i obra de March, fa referència a les expedicions en què va participar, la vinculació amb Alfons V i respecte l'obra insisteix en conceptes com l'amor pur, els elogis a Teresa, la mort, la desesperança. En general s'interpreta com un ressò del cançoner petrarquesc on la figura de Laura és substituïda per Teresa que. al capdavall li inspira els mateixos símptomes amorosos. [LM]

Ajuda:
X