inici

REFERÈNCIA

Ribes, Purificació (1987), «Edició anglesa d'Ausiàs March», L'Espill, 25, (octubre 1987), pp. 122-124.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Ribes, Purificació
Any de publicació:1987
Títol d'article:Edició anglesa d'Ausiàs March
Revista / Publicació periòdica:L'Espill
Volum:25
Pàgina d'inici:122
Altres pàgines:124
Data format lliure:octubre 1987
Descriptor/s:Arthur Terry | llengua anglesa | March | obra poètica | recreació | ressenya | ressenya crítica | Traducció

RESUM

Información dada por un miembro del equipo de trabajo de la traducción de March en verso inglés promovida por el Instituto Shakespeare de Valencia. Se da noticia de la publicación bilingüe de una selección previa de veinticuatro poemas subvencionada por la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalidad valenciana. Véase sección de libros 74. [BBAHLM]

Ajuda:
X