inici

REFERÈNCIA

Redón i Díaz, Maria Àngels (1997), Ausiàs March, siscents aniversari, València, Lo Rat Penat (Quaderns de Divulgació, 10).

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Redón i Díaz, Maria Àngels
Any de publicació:1997
Títol de llibre:Ausiàs March, siscents aniversari
Lloc de publicació:València
Editorial:Lo Rat Penat
Títol de la col·lecció:Quaderns de Divulgació, 10
Descriptor/s:commemoració March | divulgació

RESUM

Opuscle commemoratiu del sis-cents animersari del naixement d'Ausiàs March, publicat per Lo Rat Penat i adequat a l'estil lingüístic de les publicacions d'aquesta institució. Ofereix un resum breu estructruat en tres parts: l'època, l'home i l'obra poètica. El primer aparat tracte del context en què viu Ausiàs March, la València del segel XV. El segon apartat presenta algunes dades biogràfiques del poeta així com dels seus antecessors: Jaume March, Pere March, també poetes, la seua formació militar i cultural, el servei a diferents reis coetanis com ara Ferran d'Antequera, tot i la joventut del poeta, i Alfons el Magnànim. El tercer apartat s'ocupa de l'obra poètica amb un resum de les característiques més rellevants de les composicions marquianes dividides en cants d'amor, de mort, morals, cant espiritual i poesies de circumstàncies, amb una atenció especial al paper de la dama en les composicions amoroses. Finalment, l'apartat en què relaciona i descriu els manuscrits presenta una errada en localitzar el ms. K a Chentelham, quan en el moment de publicació de l'opuscle ja es trobava a la Biblioteca de Catalunya. [LM]

Ajuda:
X