inici

REFERÈNCIA

Ramírez i Molas, Pere (1980), «El problemàtic cant 128 d'Ausiàs March i la tradició manuscrita», 24: (=Estudis de Llengua i Literatura Catalanes oferts, pp. 497-512.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Ramírez i Molas, Pere
Any de publicació:1980
Títol d'article:El problemàtic cant 128 d'Ausiàs March i la tradició manuscrita
Volum:24
Fascicle:(=Estudis de Llengua i Literatura Catalanes oferts
Pàgina d'inici:497
Altres pàgines:512
Descriptor/s:Ausiàs March | autenticitat | March | poesia 127 | poesia 128 | tradició manuscrita | tradició textual

RESUM

Els poemes 127 i 128 de March presenten una sèrie de problems d'atribució al poeta valencià. El poema 128 concretament està escrit en noves rimades, una mètrica que l'autor no usa en la resta del seu cançoner. Però no sols la mètrica sinó el lèxic, més bé les innovacions lèxiques que aquesta poesia introdueix en relació amb altres peces del corpus poètic. Es fa atenció especial a aquestes innovacions lèxiques del llenguatge filosòfic, que comparades amb la resta de poesies, dóna un contrast que fa molt difícil l'atribució de la poesia a March. Tanamteix la dificultat de la poesia rau en el fet que només ha estat transmesa en dos mansucrits tardans de March, datats cap a la meitat del segle XV, el cançoner copiat per Pere de Vilasaló (ms. B) i el que va copiar Lluís Pedrol (ms. D). A partir d'ací es fa un estudi textual que conclou amb la possibilitat que l'autor de la poesia 128 siga el mateix copista del ms. B.

Ajuda:
X