inici

REFERÈNCIA

Pagès, Amédée (1912b), Introducció a l'edició crítica de les obres d'Auzies March, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Pagès, Amédée
Any de publicació:1912b
Títol de llibre:Introducció a l'edició crítica de les obres d'Auzies March
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Institut d'Estudis Catalans
Descriptor/s:cançoner | còpia manuscrita | Edició | edició crítica | estudi | imprés | manuscrits | March | ordenació | stemma codicum | tradició textual | transmissió

RESUM

Estudi que precedeix l'edició crítica de les poesies d'Ausiàs March de 1912. En aquest estudi introductori, Pagès descriu els manuscrits, les edicions antigues i les traduccions de l'obra marquiana, fa un repàs per l'estat de la qüestió dels estudis marquians fins el moment, tot i destacant l'obra de Joseph Tastu i finalment dedica un extens apartat a la classificació de manuscrits i edicions per elaborar la seua edició crítica. Clou la introducció amb un apartat sobre l'ortografia i la versificació a més d'una classificació i proposta de cronologia de les poesies. [LM]

Ajuda:
X