inici

REFERÈNCIA

Martínez Romero, Tomàs (1997), «"Dolor e por són bastants per ofender": de vicis i virtuts en el poema LVII de March», en Rafael Alemany Ferrer (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Barcelona; Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant; Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pp. 245-264.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Martínez Romero, Tomàs
Any de publicació:1997
Títol de capítol:"Dolor e por són bastants per ofender": de vicis i virtuts en el poema LVII de March
Editor/s:Alemany Ferrer, Rafael
Títol de llibre:Ausiàs March: textos i contextos
Lloc de publicació:Barcelona; Alacant
Editorial:Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant; Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Títol de la col·lecció:Biblioteca Sanchis Guarner, 37
Pàgina d'inici:245
Altres pàgines:264
Descriptor/s:amor | anàlisi | anàlisi literària | Ausiàs March | comentaris | context religiós | lectura amorosa | lectura moralitzant | March | moral | poesia 57 | religió | temàtica amorosa

RESUM

Estudi del poema 77, el motiu que la caracteritza és el suïcidi o la mort voluntària. La dificultat de definició i de classificació d'aquesta poesia -amor, moral- és un dles problemes que es planteja. La lectura que es proposa és la d'un discurs moral, exempt de vinculació amorosa i amb un to sentenciós. Segons els exemples utilitzats: Cató cristianitzat, Jesús, la discusió sobre el franc arbitre, la predestinació, les connexions amb Sèneca, el poeta construeix un discurs o reflexiona sobre la mort, que no té a veure amb la mort per amor, sinó la mort heroica, la mort no accidental i el que anomena mort generosa. [LM]

Ajuda:
X