inici

REFERÈNCIA

Martín Pascual, Llúcia (2007), «La tradició poètica i moralitzant del cérvol. La poesia 89 de March», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 54 (=Homenatge a Joseph Gulsoy, 2), pp. 73-105.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Martín Pascual, Llúcia
Any de publicació:2007
Títol de capítol:La tradició poètica i moralitzant del cérvol. La poesia 89 de March
Títol de llibre:Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 54 (=Homenatge a Joseph Gulsoy, 2)
Pàgina d'inici:73
Altres pàgines:105
Descriptor/s:amor pur | Ausiàs March | bestiaris | Brunetto Latini | Cerverí de Girona | cérvol | lírica llatina | Llibre Tresor | longevitat | Mon darrer bé | moralització | Pere II | poesia 89 | política | psalms | Tirant lo Blanc | tradició literària | Vers del serf

RESUM

Anàlisi de la imatge del cérvol en el poema 89 d'Ausiàs March a través de l'estudi d'altres imatges d'animals de la poesia medieval. [BBAHLM]

 

L'article fa un repàs per la tradició literària del cérvol, a partir de les referències bíbliques del psalm 42 desenvolupades pels Physiologi a l'edat mitjana i més tard pels bestiaris i els llibres enciclopèdics. Del cérvol es contemplen una sèreie de característiques relacionades amb la puresa de l'aigua, el bateig en termes cristians, la longevitat i la renovació. La lírica lletina va explotar aquestes característiques com també la lírica trobadoresca que les adapta al context amorós: l'enamorat sent que mor si no és presència de l'estimada a la que busca com el cérvol busca la font d'aigua renovadora. No obstant això, Cerverí de Girona adapta aquesta imatge del cérvol a la seua poesia de moralització política Vers del Serf, per donar una sèrie de consells al futur Pere II i fer com el cérvol: fugir del pecat, dels vicis i buscar la renovació tant personal com aplicada a un bon governant. Altres característiques del cérvol, com la longevitat, apareixen en el Tirant lo Blanc procedents del Llibre del Tresor de Brunetto Latini. Finalment, el treball se centra en la descripció i comentari de la poesia 89 d'Ausiàs March, Cervo ferit no desija la font, una de les poesies del cicle Mon darrer bé, considerada un dels cants amorosos tardans del poeta valencià. [LM]

Ajuda:
X