inici

REFERÈNCIA

Mahiques Climent, Joan (2007), «Escolis i versos manuscrits a les edicions d'Ausiàs March», en Eulàlia Miralles & Josep Solervicens (eds.), El (re)descobriment de l'Edat Moderna. (=Estudis en homenatge a Eulàlia Duran), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 281-295.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Mahiques Climent, Joan
Any de publicació:2007
Títol de capítol:Escolis i versos manuscrits a les edicions d'Ausiàs March
Editor/s:Miralles, Eulàlia & Josep Solervicens
Títol de llibre:El (re)descobriment de l'Edat Moderna. (=Estudis en homenatge a Eulàlia Duran)
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Pàgina d'inici:281
Altres pàgines:295
Descriptor/s:Ausiàs March | catalogació | còpia manuscrita | edicions | edicions cinccentistes | escolis | exemplars | lectors | lectura | March | recepció | versos manuscrits | vigència

RESUM

Les edicions de la poesia d'Ausiàs March al segle XVI indiquen la recepció d'aquest autor a l'època del Renaixement. En apèndix, llistat d'exemplars localitzats d'edicions catalanes antigues d'Ausiàs March i poesies manuscrites copiades a les guardes de l'imprès RÉS. YE 862 de la Bibliothèque Nationale de France. [BBAHLM]

 

 

La recepció de l'obra d'Ausiàs March al segle XVI revela l'evolució del gust literari i l'adaptació a nous gustos estètics. Els exemplars conservats de les edicions de 1539, 1543, 1545, 1555 i 1560 presenten, al seu torn, escolis manuscrits que ens indiquen les preferències dels lectors, bé assenyalant mots i traduint-los, bé marcant paraules de l'original o bé incloent-hi petits versos manuscrits. Un cas interessant és el que presenta l'exemplar R-3192 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que, amb unes notes d'un lector, compara l'obra de March amb Dante i fins i tot copia els verson del Paraiso, cant 4, que li recorden la lectura de la poesia "Axí com cell qui desija vianda". Més endavant una altra nota manuscrita relaciona March i Petrarca i defensa l'anterioritat cronològica del toscà, quan en aquesta època era habitual creure March anterior al florentí. Pel que fa al'estudi d'un altre exemplar de la mateixa edició de 1543, Res Ye 862 de la Bibliothèque Nationale de France, també inclou escolis, en aquest cas poesies en castellà allunyades de l'estètica marquiana. Al capdavall, en tots aquests exemplars que presenten escolis manuscrits es revelen els gustos dels lectors siscentistes a partir de la lectura de la poesia de March. L'article clou amb un apèndix on apareixen els exemplars conservats i localitzats de les diferents edicions marquianes. [LM]

Ajuda:
X