inici

REFERÈNCIA

Ferreres, Rafael (1979b), «Introducció», en Ausias March, Obra poética completa, 2 vols., Madrid, Castalia (Clásicos Castalia, 99-100).

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Ferreres, Rafael
Any de publicació:1979b
Títol de capítol:Introducció
Títol de llibre:Ausias March, Obra poética completa, 2 vols.
Lloc de publicació:Madrid
Editorial:Castalia
Títol de la col·lecció:Clásicos Castalia, 99-100
Descriptor/s:Ausiàs March | Edició | March | obra | obra poètica | provençalisme | renaixement | renaixentisme | Traducció | traducció al castellà

RESUM

S'ofereix una panoràmica a propòsit de la vida i obra d'Ausiàs March. Concretament, convé destacar que atén a la qüestió del provencalisme o el renaixentisme de la poesia marquiana en el context social i literarari del moment. [JS]

Ajuda:
X