inici

REFERÈNCIA

Ferraté, Joan (1992), Llegir Ausiàs March, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, 12).

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Ferraté, Joan
Any de publicació:1992
Títol de llibre:Llegir Ausiàs March
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Quaderns Crema
Títol de la col·lecció:Assaig, 12
Descriptor/s:agrupació | Ausiàs March | comentaris | interpretació | lectura | March | obra | obra lírica | ordenació | poesia 1 | poesia 10 | poesia 11 | poesia 12 | poesia 2 | poesia 3 | poesia 4 | poesia 5 | poesia 6 | poesia 7 | poesia 8 | poesia 9

RESUM

En aquest volum, Joan Ferraté porta a terme la seua voluntat de tractar les poesies d’Ausiàs March amb la intenció d’oferir per a cada lectura la màxima precisió possible. Així, en aquest llibre, malgrat comentar-se només 12 de les seues poesies, ho fa de manera que destaca tant les peculiaritats de cada peça com la seua relació en el conjunt de l’obra marquiana, tot incidint en què, tot i la dificultat de comprensió i d’anàlisi de March, hi plana una coherència argumental. Finalment, després de reproduir les dotze peces triades —concretament, les poesies 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39— i de comentar-les individualment, ofereix un apèndix on hi plasma tots els temes identificats en els seus comentaris fins a assolir 41 assumptes. [JS]

Ajuda:
X