inici

REFERÈNCIA

Esteve, Lluïsa & Laura Ripoll (1987), «Assaig de bibliografia ausiasmarquiana», Llengua & Literatura, 2, pp. 453-485.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Esteve, Lluïsa & Laura Ripoll
Any de publicació:1987
Títol d'article:Assaig de bibliografia ausiasmarquiana
Revista / Publicació periòdica:Llengua & Literatura
Volum:2
Pàgina d'inici:453
Altres pàgines:485
Descriptor/s:bibliografia | descriptors | ordenació | resums

RESUM

Gran recull bibliogràfic (fins el 1985) comentat sobre el poeta Ausiàs March. Inclou les obres completes -tant en català com en altres llengües-, antologies o edicions parcials, ja siguen poliglotes, en català, en castellà o en anglés. Tot seguit, hi ha els estudis, l'apartat més llarg. Finalment, hi inclouen un índex de classsificació temàtica, atenent a diversos aspectes: articles generals; documents d'arxiu; fonts d'inspiració; comentaris de poemes; tradició trobadoresca; relació amb la lírica castellana; psicologia, filodofia i pensament; estructura i llenguatge poètic; societat valenciana del XV; tradició manuscrita, cronologia i cicles; la dona o l'estimada. Clou el recull un altre índex sobre ordenació cronològica dels estudis segons siguen del segle passat, del primer terç del segle XX, dels anys trenta, quaranta i cinquanta, del centenari, del seixanta i setanta, dels últims sis anys. [JS]

Ajuda:
X