inici

REFERÈNCIA

Dilla, Xavier (1997b), «Temporalitat i formes cançoneresques en la poesia d'Ausiàs Marc», Afers. Fulls de recerca i pensament, 26, pp. 47-67.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Dilla, Xavier
Any de publicació:1997b
Títol d'article:Temporalitat i formes cançoneresques en la poesia d'Ausiàs Marc
Revista / Publicació periòdica:Afers. Fulls de recerca i pensament
Volum:26
Pàgina d'inici:47
Altres pàgines:67
Descriptor/s:Ausiàs March | cançoner | cançoners d'autor | cançoners monografics | coherència interna | crítica interna | cronologia poètica | March | ordenació | seqüencial

RESUM

S'expressa la voluntat d'encarar-se al corpus marquià seguint l'ordre de lectura seqüencial, segons venia delimitat en els cançoners monogràfics antics i de la mateixa manera que recollí Amadée Pagès per a fer la seua edició d'Ausiàs March. Així mateix, hi afegeix que convé fer aquesta lectura ordenada, ja siga per raons d'història literària, com feien els cançoners d'autors antics, o bé perquè l'experiència de lectura i de comprensió requereix d'una crítica interna que només serà accessible si ens enfrontem a la seua obra poètica resseguint el fil argumental i de rerefons d'aquesta manera. [JS]

Ajuda:
X