inici

REFERÈNCIA

Di Girolamo, Costanzo (1977), «Ausiàs March and the Troubadour Poetic Code», en Joseph Gulsoy & Josep Maria Solà-Solé (eds.), Catalan Studies. Volume in memory of Josephine de Boer, Barcelona, Borràs (Lacetania, 4), pp. 223-237. [Aquest article és una versió modificada de la primera part de la tesi en Filologia Romànica que l'autor va presentar a la Universitat de Nàpols el 1970..]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Di Girolamo, Costanzo
Any de publicació:1977
Títol de capítol:Ausiàs March and the Troubadour Poetic Code
Editor/s:Gulsoy, Joseph & Josep Maria Solà-Solé
Títol de llibre:Catalan Studies. Volume in memory of Josephine de Boer
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Borràs
Títol de la col·lecció:Lacetania, 4
Pàgina d'inici:223
Altres pàgines:237
Notes:Aquest article és una versió modificada de la primera part de la tesi en Filologia Romànica que l'autor va presentar a la Universitat de Nàpols el 1970.
Descriptor/s:amor | amor cortés | Ausiàs March | codi poètic | cortesia | March | tòpics, innovació | tradició | tradició occitana | trobadors

RESUM

Estudi sobre March quant a la seua novetat en presentar una ruptura amb la tradició trobadoresca. Malgrat que en el poeta valencià encara s'usen termes propis de la poètica dels trobadors -posem per cas 'mezura', 'sen', 'pretz'-, en March el significat ja canvia al mateix temps que ho fa la metàfora del sistema feudal. Així, altres paraules com 'aventurer,' 'cavaller', o 'vassall' típiques dels trobadors quan es referienn a les dames, March les fa servir per a referir-se a l'amor. Tot seguit, apunta altres diferències, com ara el fet que el poeta valencià no fa al·lusió quasi mai als llocs, o que l'ús de l'adjectivació marquiana no presenta la funció ornamental que tenien els trobadors, a banda que també introdueix altres camps sempantics inexistents amb anteriortitat. Finalment, l'estudiós conclou que Ausiàs March podria haver-se allunyat de la tradició trobadoresca de manera conscient amb la voluntat d'innovar. [JS]

Ajuda:
X