inici

REFERÈNCIA

Di Girolamo, Costanzo (1999a), «Il Canzoniere di Ausiàs March», en Rafael Alemany Ferrer (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), pp. 45-58.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Di Girolamo, Costanzo
Any de publicació:1999a
Títol de capítol:Il Canzoniere di Ausiàs March
Editor/s:Alemany Ferrer, Rafael
Títol de llibre:Ausiàs March i el món cultural del segle XV
Lloc de publicació:Alacant
Editorial:Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Títol de la col·lecció:Symposia Philologica, 1
Pàgina d'inici:45
Altres pàgines:58
Descriptor/s:Ausiàs March | cançoner | cançoner d'autor | discussió | March | ordenació | pertrarquisme | poesies | problemàtica | unitat

RESUM

L’autor ens apropa a un tema de discussió més o menys explícita entre la crítica moderna i és el fet que si l’obra de March es configura o no com un canzoniere, això és, com un recull poètic de l’autor dut a terme a partir d’un projecte o d’un objectiu concret i, per tant, amb una homogeneïtat temàtica i formal, a la manera dels Rerum vulgarium fragmenta petrarquians. Finalment, conclou que no és un cançoner malgrat que l’obra del poeta valencià tinga una evident i forta cohesió interna. [JS]

Ajuda:
X