inici

REFERÈNCIA

Colón Domènech, Germà (1987), «Mas no·u fa en orrupte (Ausiàs March, LV, 4)», en Romania ingeniosa. Festschrift für Prof. Dr. Gerold Hilty zum 60. Geburstag / Mélanges offerts à Prof. Dr. Gerold Hilty à l'occasion de son 60e anniversaire, Berna / Frankfurt del Main / París, Peter Lang, pp. 296-301.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Colón Domènech, Germà
Any de publicació:1987
Títol de capítol:Mas no·u fa en orrupte (Ausiàs March, LV, 4)
Títol de llibre:Romania ingeniosa. Festschrift für Prof. Dr. Gerold Hilty zum 60. Geburstag / Mélanges offerts à Prof. Dr. Gerold Hilty à l'occasion de son 60e anniversaire
Lloc de publicació:Berna / Frankfurt del Main / París
Editorial:Peter Lang
Pàgina d'inici:296
Altres pàgines:301
Descriptor/s:Ausiàs March | Boter | expressió poètica | hàpax | imitació | interpretació | lèxic | llatí | March | ocurrència | ocurrència única | Ramon Boter | semàntica | significat | vocabulari
Ajuda:
X