inici

REFERÈNCIA

March, Ausiàs (1864), Obres de aquest poeta, publicades tenint al davant les edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560 per Francesch Pelayo Briz, acompanyades de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'elles féu lo poeta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que per a aclarir lo original publicà Joan de Ressa, ed. de Francesc d'Assís Pelai Briz, Barcelona, Llibreria d'E. Ferrando Roca.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Edició anterior al segle XX
Autor/s:March, Ausiàs
Any de publicació:1864
Títol de llibre:Obres de aquest poeta, publicades tenint al davant les edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560 per Francesch Pelayo Briz, acompanyades de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'elles féu lo poeta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que per a aclarir lo original publicà Joan de Ressa
Editor/s:Pelai Briz, Francesc d'Assís
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Llibreria d'E. Ferrando Roca
Descriptor/s:Edició | edició antiga | segle XIX
Ajuda:
X