inici

REFERÈNCIA

[Roís de Corella, Joan] (2013), «Traducció de la Tragèdia de Caldesa», en Antonio Cortijo Ocaña & Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 149-154.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Traducció a partir del segle XX
Autor/s:[Roís de Corella, Joan]
Any de publicació:2013
Títol de capítol:Traducció de la Tragèdia de Caldesa
Editor/s:Cortijo Ocaña, Antonio & Vicent Martines
Títol de llibre:Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV
Lloc de publicació:Santa Bárbara
Editorial:Publications of eHumanista
Pàgina d'inici:149
Altres pàgines:154
Idioma:Gallec
Traductor/s:Lopez Casas, Maria Merce i Santigo Gutierrez Garcia
Ajuda:
X