inici

REFERÈNCIA

Pabst, W. (1972), La novela corta en la teoría y en la creación literaria, Madrid, Gredos.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Estudi
Autor/s:Pabst, W.
Any de publicació:1972
Títol de llibre:La novela corta en la teoría y en la creación literaria
Lloc de publicació:Madrid
Editorial:Gredos
Ajuda:
X