inici

REFERÈNCIA

Calafat, Francesc (1997), «Ausiàs March i la poesia contemporània», Suplement de cultura, Suplement 'Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixement', (23-5-1997), pp. 8-13. [Aparegut primer en Dominique Keown i Magí Almirall (eds.), Online Conference on Catalan Studies. The Life and Work of Ausiàs March (24 d'octubre-24 de novembre de 1996), University of Cambridge / Universitat Oberta de Catalunya, publicació en hipertext. Reproduït en Canelobre. Revista de l’Institut de Cultura 'Juan Gil-Albert', 39-40 (1998-99), pàgs. 173-179.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Calafat, Francesc
Any de publicació:1997
Títol d'article:Ausiàs March i la poesia contemporània
Revista / Publicació periòdica:Suplement de cultura
Volum:Suplement 'Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixement'
Pàgina d'inici:8
Altres pàgines:13
Data format lliure:23-5-1997
Notes:Aparegut primer en Dominique Keown i Magí Almirall (eds.), Online Conference on Catalan Studies. The Life and Work of Ausiàs March (24 d'octubre-24 de novembre de 1996), University of Cambridge / Universitat Oberta de Catalunya, publicació en hipertext. Reproduït en Canelobre. Revista de l’Institut de Cultura 'Juan Gil-Albert', 39-40 (1998-99), pàgs. 173-179
Descriptor/s:Ausiàs March | autor | Fuster | lectura | Leveroni | March | Palau i Fabre | poesia | poesia contemporània | postguerra | Riba

RESUM

Fa referència a l'esment de March pels poetes contemporanis, que s'intensifica a partir dels anys quaranta, tot convertint-se en una font d'inspiració, de citacions i, fins i tot, en personatge d'alguns poemes. Entre els factors que expliquen aquesta devoció per March, hi ha la necessitat de demostrar que la tradició catalana era vigent, per la facilitat d'identificació de la veu dolorosa de March amb la dels poetes actuals. Remarca la bona lectura de March que feren Carles Riba i Joan Fuster que ajudà a entendre'l millor. [JS]

Ajuda:
X