inici

REFERÈNCIA

Cabré, Lluís & Jaume Turró (1995), «Perque alcun'ordine gli habbia ad esser necessario: la poesia I d'Ausiàs March i la tradició petrarquista», Cultura Neolatina, 55: 1-2, pp. 117-136.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Cabré, Lluís & Jaume Turró
Any de publicació:1995
Títol d'article:Perque alcun'ordine gli habbia ad esser necessario: la poesia I d'Ausiàs March i la tradició petrarquista
Revista / Publicació periòdica:Cultura Neolatina
Volum:55
Fascicle:1-2
Pàgina d'inici:117
Altres pàgines:136
Descriptor/s:Amédée Pagès | amor | Ausiàs March | desengany | escolasticisme | manuscrit F | manuscrit N | ordenació poètica | Petrarquisme | poesia 1 | poesia 39 | poesia proemial | proemi | Somni

RESUM

Es fa una aproximació acurada a la teoria escolàstica del somni com a engany de la imaginació, a partir dels passatges paral·lels d'Ausiàs March i la lectura que en feren Joan Roís de Corella i Joanot Martorell, tal com ho demostra la poesia I «Així com cell qui·n lo somni·s delita» que versa sobre l'amor ja des del primer vers. D'altra banda, s'explica que el manuscrit del poeta més antic -N (1480-90)- ja proposa l'ordenació canònica d'amadeu Pagès que, amb prou feines, tornem a trobar present en l'F i en el grup B, D i K, a més de reprendre's també en les edicions posteriors al 1543. Finalment, s'ocupa d'explicar la influència de Petrarca en March en demostrar aquest el pas de la concepció amorosa al desengany. [JS]

Ajuda:
X