inici

REFERÈNCIA

Cabré, Lluís (1997a), «Dos lectors antics del mestre Ausiàs March i un context», en Rafael Alemany Ferrer (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Alacant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pp. 59-72.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Cabré, Lluís
Any de publicació:1997a
Títol de capítol:Dos lectors antics del mestre Ausiàs March i un context
Editor/s:Alemany Ferrer, Rafael
Títol de llibre:Ausiàs March: textos i contextos
Lloc de publicació:Alacant / Barcelona
Editorial:Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Títol de la col·lecció:Biblioteca Sanchis Guarner, 37
Pàgina d'inici:59
Altres pàgines:72
Descriptor/s:Ausiàs March | bilingüisme | cortesia | debat cortesà | dones | ficció cortesana | March | model cortesà | Pedro de Urrea | Pere de Torroella | recepció | Torroella | Trastàmara | Urrea

RESUM

S'estudia l’intercanvi epistolar entre Pere Torroella i Pedro de Urrea que discuteixen sobre un punt de casuística amorosa. L'estudiós ho destaca perquè és inusual aquest gènere de lleure cortesà. Les seues divagacions tracten d’establir quina dama de dues, igualment enamorada del seu jove, patiria més: si la que es fa la guerra ella mateixa per por dels escrúpols virtuosos o la que té un enemic extern que li impedeix reunir-se amb el seu amat i lliurar-s’hi. Les consideracions que s’extrauen d’aquesta correspondència, doncs, les aplica a la lectura d’Ausiàs March, com exemplifica amb la selecció, la reproducció i els comentaris dels fragments oportuns tant de March com de l’intercanvi epistolar. [JS]

Ajuda:
X