inici

REFERÈNCIA

Cabré, Lluís (1997b), «From Ausiàs March to Petrarch: Torroella, Urrea and Other Ausimarchides», en Ian Macpherson & Ralph Penny (eds.), The Medieval Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, Londres, Tamesis, pp. 57-73.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Cabré, Lluís
Any de publicació:1997b
Títol de capítol:From Ausiàs March to Petrarch: Torroella, Urrea and Other Ausimarchides
Editor/s:Macpherson, Ian & Ralph Penny
Títol de llibre:The Medieval Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond
Lloc de publicació:Londres
Editorial:Tamesis
Pàgina d'inici:57
Altres pàgines:73
Descriptor/s:amor | Ausiàs March | ausiasmarquians | autoritats | cercles poètics | conceptualisme | cort napolitana | discurs amorós | doctrina amorosa | grat | Hug de Rocabertí | influència | March | Nàpols | Pere de Urrea | Pere Torroella | Petrarquisme | qualitat | recepció | Rocabertí | Torroella | Urrea

RESUM

Treball sobre Pere Torroella i la recepció i influència de l'obra marquiana al segle XV. D'entrada s'ofereix un panoràmica cronològica dels moviments, les relacions personals i les obres de Torroella i el seu cercle -Pedro de Urrea, Bernat Hug de Rocabertí-, quant a imatges concretes com també pel que fa a la doctrina de l'amor, com és el fet dels diversos estadis de l'amor i els conceptes de grat i qualitat. Posteriorment, s'estudia la utilització que se'n fa de March com a autoritat i les referències que es fan d'ell com a especialista d'amor després de Petrarca en el debat epistolar entre Torroella i Urrea. Finalment, s'atén a la combinació dels dos autors en la Glòria d'amor de Rocabertí, ja que produeixien diverses reflexions pel que fa a una relació primerenca problable de l'ausiasmarquisme i el petrarquisme amb la cort napolitana. [JS]

Ajuda:
X