inici

REFERÈNCIA

Villena, Isabel de (2011), Vita Christi, ed. de Vicent-Josep Escartí & Josep Enric Estrela, Alzira, Bromera.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La Vita Christi de Isabel de Villena
Apartat:Edició a partir del segle XX › no crítica › parcials, antologies i adaptacions
Autor/s:Villena, Isabel de
Any de publicació:2011
Títol de llibre:Vita Christi
Editor/s:Escartí, Vicent-Josep & Josep Enric Estrela
Lloc de publicació:Alzira
Editorial:Bromera
Ajuda:
X