inici

REFERÈNCIA

Villena, Isabel de (1513), Vita Christi, ed. de Carles Amorós, Barcelona.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:La Vita Christi de Isabel de Villena
Apartat:Edició anterior al segle XX
Autor/s:Villena, Isabel de
Any de publicació:1513
Títol de llibre:Vita Christi
Editor/s:Carles Amorós
Lloc de publicació:Barcelona
Ajuda:
X