inici

REFERÈNCIA

Sanchis Guarner, Manuel (1974), Les trobes en lahors de la Verge Maria :(València, 1474), ed. de Manuel Sanchis Guarner, València, Artes Gráficas Soler.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Sanchis Guarner, Manuel
Any de publicació:1974
Títol de llibre:Les trobes en lahors de la Verge Maria :(València, 1474)
Editor/s:Sanchis Guarner, Manuel
Lloc de publicació:València
Editorial:Artes Gráficas Soler
Descriptor/s:obra poètica | obra religiosa | Roís de Corella, Joan

RESUM

Facsímil acompanyat d'estudi introductori i de transcripció. Inclou l'aportació de Corella al certamen marià.

Ajuda:
X