inici

REFERÈNCIA

Badia i Margarit, Antoni Maria (ed.) (1999), Les 'Regles de esquivar vocables' i la «qüestió de la llengua», Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Bernat Fenollar i dels autors del seu cercle
Apartat:Edició
Autor/s:Badia i Margarit, Antoni Maria
Any de publicació:1999
Títol de llibre:Les 'Regles de esquivar vocables' i la «qüestió de la llengua»
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Institut d'Estudis Catalans
Descriptor/s:autoria | Edició

RESUM

Edició, atribució i estudi sociolingüístic del text gramatical i lexicogràfic del XV, considerat com la primera aportació a la definició de la llengua catalana. [BBAHLM] 

Ajuda:
X