inici

REFERÈNCIA

Fenollar, Bernat & Pere Martines (2002), Lo Passi en cobles: estudi i edició, ed. de Marinela García Sempere, València.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició a partir del segle XX › crítica
Autor/s:Fenollar, Bernat & Pere Martines
Any de publicació:2002
Títol de llibre:Lo Passi en cobles: estudi i edició
Editor/s:García Sempere, Marinela
Lloc de publicació:València
Descriptor/s:edicions primerenques | obra poètica | obra religiosa | Roís de Corella, Joan

RESUM

Edició crítica del Passi en cobles, sobre l'incunable de 1493. Aquest inclou, en un apartat final, l'Oració a la sacratíssima verge Maria tenint son Fill Déu Jesús en la falda de Corella, poema també present a les edicions 1495 i 1513 del Quart del Cartoixà

Ajuda:
X