inici

REFERÈNCIA

Roís de Corella, Joan (1493), «Oració a la sacratíssima verge Maria tenint son Fill Déu Jesús en la falda», en Lo Passi en cobles , València.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició anterior al segle XX
Autor/s:Roís de Corella, Joan
Any de publicació:1493
Títol de capítol:Oració a la sacratíssima verge Maria tenint son Fill Déu Jesús en la falda
Títol de llibre:Lo Passi en cobles 
Lloc de publicació:València
Descriptor/s:edicions primerenques | obra poètica | obra religiosa | Roís de Corella

RESUM

Poema religiós de Joan Roís de Corella inclòs al final de Lo Passi en cobles, trilogia que inclou altres dues obres escrites per Bernat Fenollar i Pere Martines. Aquest poema també apareix en les edicions de 1495 i 1513 del Quart del Cartoixà de Corella. [RC]

Ajuda:
X