inici

REFERÈNCIA

Roís de Corella, Joan (1518), [Ludolphus de Saxonia] Lo primer del Cartoxa , Barcelona, Joan Rosenbach.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició anterior al segle XX
Autor/s:Roís de Corella, Joan
Any de publicació:1518
Títol de llibre:[Ludolphus de Saxonia] Lo primer del Cartoxa 
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Joan Rosenbach
Descriptor/s:edicions primerenques | obra religiosa | Roís de Corella, Joan | traduccions | vitae Christi

RESUM

Segona edició del Primer, 'a despeses de Joan Trinxer, mercader de llibres, ciutadà de Barcelona'.

Ajuda:
X