inici

REFERÈNCIA

Roís de Corella, Joan (1496), [Ludolphus de Saxonia] Lo primer del Cartoxa, València, Pere Habenbach i Leonard Hutz.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició anterior al segle XX
Autor/s:Roís de Corella, Joan
Any de publicació:1496
Títol de llibre:[Ludolphus de Saxonia] Lo primer del Cartoxa
Lloc de publicació:València
Editorial:Pere Habenbach i Leonard Hutz
Descriptor/s:edicions primerenques | obra religiosa | Roís de Corella, Joan | traduccions | vitae Christi

RESUM

Primera edició del Primer, del 13 d'abril de 1496. Segons catàlegs, la impressió d'aquesta data apareix atribuïda a Hagenbach-Hutz (Biblioteca de Catalunya, Ferrando-Escartí 1998), o bé a Llop de la Roca (British Library Incunabula Short Title Catalogue; Alexander S. Wilkinson Iberian Books / Libros Ibéricos (IB): Books Published in Spanish in Spanish or Portuguese or on the Iberian Peninsula before 1601, ítem 11778).

 

'Aquest mateix any 1496, Hagenbach i Hutz imprimien Lo primer del Cartoixà, "a pregàries" de Jaume del Bosc, mestre de Montesa' (Ferrando-Escartí 1998, p. 167).

 

Ajuda:
X