inici

REFERÈNCIA

Roís de Corella, Joan (1495c), Meditationes vitae Christi. La terça part del Cartoxà o Vida de Jesús [Ludolphus de Saxonia], trelladat per Johan Roiç de Corella, València, Llop de la Roca. http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1479347.7951 [Digitalitzat per la Universitat de València.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició anterior al segle XX
Autor/s:Roís de Corella, Joan
Any de publicació:1495c
Títol de llibre:Meditationes vitae Christi. La terça part del Cartoxà o Vida de Jesús [Ludolphus de Saxonia], trelladat per Johan Roiç de Corella
Lloc de publicació:València
Editorial:Llop de la Roca
Enllaç:http://trobes.uv.es/tmp/_webpac2_1479347.7951
Notes:Digitalitzat per la Universitat de València
Descriptor/s:edicions primerenques | obra religiosa | Roís de Corellan, Joan | traduccions | vitae Christi

RESUM

Primera edició d'aquesta Terça, impresa en segon lloc, després del Quart, i el mateix any 1495.

Ajuda:
X