inici

REFERÈNCIA

Aubrun, Charles-Vicent (1979), «Le chant désespéré de Joan Roiç de Corella», Iberoromania, 9, pp. 41-47.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Estudi
Autor/s:Aubrun, Charles-Vicent
Any de publicació:1979
Títol d'article:Le chant désespéré de Joan Roiç de Corella
Revista / Publicació periòdica:Iberoromania
Volum:9
Pàgina d'inici:41
Altres pàgines:47
Descriptor/s:obra poètica | prosa profana | Roís de Corellan, Joan

RESUM

Anàlisi del poema 'Mourà's corrent la tramuntana ferma' inclòs a la Tragèdia de Caldesa. Rere la introducció i la transcripció del poema, l'estudi inclou els següents apartats: Temps, modes et voix des verbes. Les personnes verbales et les quatre éléments. Les mythes sous-jacents. Signifiance du discours en sa grammaire. La syntaxe. Valeur.

Ajuda:
X