inici

REFERÈNCIA

[Roís de Corella, Joan] (1490), Psalteri trelladat de lati en romanç per lo reuerent mestre Corella, Venècia?, Johan Hertczog tudesch [Johannes Hamman].

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició anterior al segle XX
Autor/s:Roís de Corella, Joan
Any de publicació:1490
Títol de llibre:Psalteri trelladat de lati en romanç per lo reuerent mestre Corella
Lloc de publicació:Venècia?
Editorial:Johan Hertczog tudesch [Johannes Hamman]
Descriptor/s:obra religiosa | Roís de Corella, Joan | traduccions

RESUM

No és segur que el llibre s'imprimira a Venècia. Potser es va introduir aquesta ciutat en el peu d'impremta respon a una cautela davant d'uns eventuals problemes amb la Inquisició, molt activa a València en l'època. A l'inventari de béns de Joan Rix de Cura, mercader alemanyestablit a València, es registren 949 exemplars, segurament destinats a la venda. [RC] 

Ajuda:
X