inici

REFERÈNCIA

D'Ontalvilla, L. [veg. Pasqual Boronat] (1897), «Mossèn Johan Roiç de Corella: ensaig crítich», Revista de Catalunya, 1, pp. 113-118, 166-173, 193-204 i 148-261.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Estudi
Autor/s:D'Ontalvilla, L.
Any de publicació:1897
Títol d'article:Mossèn Johan Roiç de Corella: ensaig crítich
Revista / Publicació periòdica:Revista de Catalunya
Volum:1
Pàgina d'inici:113
Altres pàgines:118, 166-173, 193-204 i 148-261
Descriptor/s:estudis literaris | manuscrits | Roís de Corella, Joan

RESUM

Rara pieza crítica decimonónica que toma seriamente a Corella [Badia 1989 'Materiales'].

 

[L'autor] 'endreça a Menéndez y Pelayo una sèrie d'articles, deixada inacabada, en el primer volum de la Revista de Catalunya, on anuncia que el manuscrit de Mayans havia estat retrobat' (Wittlin 1993 'Joan Roís de Corella' p. 330).

Ajuda:
X