inici

REFERÈNCIA

Roís de Corella, Joan (1983), Obres completes, 1: Obra profana, ed. de Jordi Carbonell, València, Tres i Quatre.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Joan Rois de Corella
Apartat:Edició a partir del segle XX › no crítica
Autor/s:Roís de Corella, Joan
Any de publicació:1983
Títol de llibre:Obres completes, 1: Obra profana
Editor/s:Carbonell, Jordi
Lloc de publicació:València
Editorial:Tres i Quatre
Descriptor/s:edicions | estudis | obra profana | Roís de Corella, Joan

RESUM

Reedició de Roís de Corella 1973.

Ajuda:
X