inici

REFERÈNCIA

Hauf i Valls, Albert G. (1980), «L'espiritualitat catalana medieval i la 'devotio moderna'», en Josep Massot i Muntaner & Jordi Bruguera (eds.), Actes del cinquè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Andorra 1979, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 85-121.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La Vita Christi de Isabel de Villena
Apartat:Estudi
Autor/s:Hauf i Valls, Albert G.
Any de publicació:1980
Títol de capítol:L'espiritualitat catalana medieval i la 'devotio moderna'
Editor/s:Massot i Muntaner, Josep & Jordi Bruguera
Títol de llibre: Actes del cinquè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Andorra 1979
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Pàgina d'inici:85
Altres pàgines:121
Descriptor/s:Canals, Antoni | devotio moderna | Eiximenis, Francesc | Imitació de Jesucrits | Landulf de Saxònia | literatura contemplativa | Meditationes vitae Christi | Pérez, Miquel | Ricard de Sant Víctor | Roís de Corella, Joan | Tractat de contemplació | Villena, Isabel de | vitae Christi

RESUM

Inclou referència a la dedicatòria de Miquel Pérez a Isabel de Villena en la seua traducció de la 'Imitació de Jesucrist'; a la 'Vita Christi' d'Eiximenis (incloent-hi la traducció al castellà) i a la de Villena; a la influència de les 'Meditationes vitae Christi' del pseudo-Bonaventura; i a la traducció del 'Cartoixà' de Roís de Corella. En apèndix es cotegen passatges de la 'Scala' de Canals amb el 'Benjamin maior' de Ricard de Sant Víctor, i amb el 'Tractat de contemplació' d'Eiximenis. [RC]

Ajuda:
X