inici

REFERÈNCIA

Martínez Romero, Tomàs (2004), «Ecos mèdics i literaris d’una pestilència medieval. Nòtules sobre La Brama dels llauradors i l’Espill», en Germà Colón Domènech, Tomàs Martínez Romero & Maria Pilar Perea (eds.), La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge Josep Massot i Muntaner, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 309-328.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Estudi
Autor/s:Martínez Romero, Tomàs
Any de publicació:2004
Títol de capítol:Ecos mèdics i literaris d’una pestilència medieval. Nòtules sobre La Brama dels llauradors i l’Espill
Editor/s:Colón Domènech, Germà, Tomàs Martínez Romero & Maria Pilar Perea
Títol de llibre:La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge Josep Massot i Muntaner
Lloc de publicació:Castelló de la Plana
Editorial:Publicacions de la Universitat Jaume I
Pàgina d'inici:309
Altres pàgines:328
Descriptor/s:brama | Gassull | pestilència

RESUM

Les epidèmies a La Brama dels llauradors i la interpretació literària de la pesta a L’Espill de Jaume Roig. [BBAHLM]

Ajuda:
X