inici

REFERÈNCIA

Veny, Joan (1993), «El valencià antic "saura" ('gralla') no és un mot fantasma», en Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, 6, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 307-317.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Estudi
Autor/s:Veny, Joan
Any de publicació:1993
Títol de capítol:El valencià antic "saura" ('gralla') no és un mot fantasma
Títol de llibre:Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura
Lloc de publicació:Barcelona
Volum:6
Editorial:Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Pàgina d'inici:307
Altres pàgines:317
Descriptor/s:lèxic | llengua

RESUM

Documentació del nom d'ocell saura en textos a partir del XV i del XVI. [BBAHLM]

Ajuda:
X