inici

REFERÈNCIA

Peirats, Anna Isabel (2001a), «De no concepta: debat versus veritat a l'Spill de Jaume Roig?», Llengua & Literatura, 12, pp. 7-45.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Estudi
Autor/s:Peirats, Anna Isabel
Any de publicació:2001a
Títol d'article:De no concepta: debat versus veritat a l'Spill de Jaume Roig?
Revista / Publicació periòdica:Llengua & Literatura
Volum:12
Pàgina d'inici:7
Altres pàgines:45
Descriptor/s:conceptualisme | debat | dominicans | franciscans | Immaculisme

RESUM

En aquest estudi, Peirats fa un repàs de les controvèrsies teològiques al voltant de l’Immaculisme de la Verge. Al Manuscrit de 1460 es fa palés com Roig  havia presentat aquest fons de disputes i havia deixat una línia oberta de pensament, allunyant la por a creure a favor o en contra de l’Immaculisme sense haver de ser condemnat. L’autora de l’article constata un canvi en les primeres impressions de l’Spill editades a València, el 1531 i el 1561. Precisament, allà on Roig havia incidit en una postura oberta i permisiva d’opinions a favor/en contra del dogma, aquestes edicions capgiren totalment la lectura on es deixa entreveure un important relleu del debat teològic que havia enfrontat durant segles les bandositats dels dominicans i dels franciscans. Peirats es proposa, doncs, presentar una anàlisi objectiva que permet contraposar els canvis que han tingut lloc en la versió de Roig per part dels editors de 1531 i 1561, substitució que conforma tota una lliçó erudita de malabarismes retòrics i conceptistes. Aquest canvi és, sobretot, explicable en un moment en què ja ha tingut lloc la celebració del concili de Basilea (1439), i on després de moltes vicissituds, de baralles en els púlpits, hom intenta definir, encara que fallidament, el vessant immaculista en la Verge. El fet que les dues edicions valencianes de l’Spill tinguen una mateixa portada que pren partit del tema immaculista i ens fa remuntar al Liber de conceptu virginali també conegut com Disputatio saecularis et iacobita. L’edició de 1531 de l’Spill compartirà la portada del Liber de conceptu virginali no precisament amb la mateixa intenció, de presentar a debat l’estat de la qüestió, sinó amb la finalitat de fer triomfar les tesis franciscanes i concepcionistes. Posteriorment les edicions de l’Spill fins al segle XX compartiran el mateix fragment de 103 versos d’exaltació mariana, mentre que ja l’edició de Chabàs (1905) transcriurà  en primer terme els 103 versos del Manuscrit original de 1460 i tot seguit, a partir de dos versos d’enllaç, els versos de les primeres impressions fetes a València, i repetides en les edicions següents. Posteriorment, la resta de les edicions compartiran el llegat de l’edició del 1905. [AIP]

Ajuda:
X