inici

REFERÈNCIA

Peirats, Anna Isabel (2001b), «Del temple al boch de Biterna: una lectura de l’Spill de Jaume Roig», Quaderns de Filologia. Estudis Literaris, 6, pp. 139-160.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Estudi
Autor/s:Peirats, Anna Isabel
Any de publicació:2001b
Títol d'article:Del temple al boch de Biterna: una lectura de l’Spill de Jaume Roig
Revista / Publicació periòdica:Quaderns de Filologia. Estudis Literaris
Volum:6
Pàgina d'inici:139
Altres pàgines:160
Descriptor/s:Biterna | boc | bruixes | fetilleria | menstruació | sabath

RESUM

En aquest article l’autora es planteja un doble objectiu: acostar-se a l’humor intern de l’Spill  i centrar el seu comentari en un tipus característic de comicitat, des de la lectura d’un fragment, en concret els vv. 9646-9737. El fragment estudiat en l’article cal situar-lo al llibre III “de la lliçó de Salomó”, moment en què des del subconscient, estat proper a la vigíliala màgia del somni reafirma tot el que el protagonista ha anat vivint en els dos primers llibres. El to d’enunciació lírica conforma un món versemblant en què Déu és l’actant que “governa” en un espai real, el temple. El temps de la narració se situa en l’estiu, encara que vist des d’un punt distorsionat: l’estiu és el període que incrementa els olors de la menstruació femenina. Les imatges identificatives que es refereixen a les dones són icones que subratllen llur condició vil. I és que a l’Spill subjau la relació dona-diable, des del vessant teològic que entén la dona com a hereva, per descendència i perpetuació de llinatge del pecat d’Eva, que recull la història del Gènesi. Crida l’atenció com Roig pren partit de la tradició literària, en primer lloc dels moralistes com Eiximenis i del folklore; aprofita la relació intrínseca entre medicina i predicació; uneix un registre erudit front un registre popular… que permeten parlar d’un joc misogin despreocupat que suscita la rialla des del sarcasme degradatori, des d’un esperit valencià que descriu la dona basilisc-escorpí-bruixa, que té el seu habitacle oportú més a Biterna, cova de les bruixes, que al temple. [AIP]

Ajuda:
X