inici

REFERÈNCIA

Peirats, Anna Isabel (2001-2002), «Consilia, disciplina, doctrina: lectura d’un fragment de l’Spill de Jaume Roig», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 48, pp. 289-312.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Estudi
Autor/s:Peirats, Anna Isabel
Any de publicació:2001-2002
Títol d'article:Consilia, disciplina, doctrina: lectura d’un fragment de l’Spill de Jaume Roig
Revista / Publicació periòdica:Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Volum:48
Pàgina d'inici:289
Altres pàgines:312
Descriptor/s:anàlisi | consells | puntuació | text

RESUM

L’autora de l’article fa una anàlisi d’un fragment de l’Spill de Jaume Roig, concretament els versos 7913-8078, de la primera part de la Lliçó del savi Salomó (llibre III) amb la finalitat de presentar un comentari de text tant lingüístic com literari. Peirats presenta el fragment en distribució a cinc columnes, que corresponen a les edicions: València, 1531; València, 1561; Chabàs, 1905; Almela i Vives (1928), Miquel i Planas (1929-1950); Marina Gustà (1978); Almiñana (1990) i estableix comparacions al voltant de la comparació de la puntuació del fragment en cada edició, alhora que contextualitza el fragment en la tradició literària, amb relacions tant amb obres de la tradició popular (a l’estil de l’Speculum Humanae Salvationis), com del Liber Facetiarum de Poggio Bracciolini, entre altres obres. [AIP]

Ajuda:
X