inici

REFERÈNCIA

Peirats, Anna Isabel (2003a), «Analogies entre el Livre des lamentations de Matheolus i l’Spill de Jaume Roig», en Marie-Claire Zimmermann & Anne Charlon (dir.), Actes del Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de París IV-Sorbonne, 4-10 de setembre de 2000), Barcelona, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 47-68.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Estudi
Autor/s:Peirats, Anna Isabel
Any de publicació:2003a
Títol de capítol:Analogies entre el Livre des lamentations de Matheolus i l’Spill de Jaume Roig
Editor/s:Zimmermann, Marie-Claire & Anne Charlon
Títol de llibre:Actes del Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de París IV-Sorbonne, 4-10 de setembre de 2000)
Lloc de publicació:Barcelona
Editorial:Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes / Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Pàgina d'inici:47
Altres pàgines:68
Descriptor/s:anàlisi | lamentacions | Lefèvre | Matheolus | misogínia | moralitat

RESUM

Estudi acarat de l’obra de Roig i el poema francès del XIV de Jean Lefvre. El to autobiogràfic, el tractament de la bigàmia, la discòrdia conjugal, l’engany, la personificació dels pecats capitals, la fetilleria, les comparacions animalístiques i la moralitat d’ambdues. [BBAHLM]

 

L’autora de l’article aprofundeix en les relacions formals i conceptuals de l’Spill amb el Livre des Lamentations de Matheolus de Jean de Lefèvre, poema francés del segle XIV, reprenent la idea ja apuntada per Morel-Fatio en el “Rapport sur une mission philologique à Valence suivi d’un étude sur le Livre des femmes” (1885). Peirats reprén l’estat de la qüestió plantejat per la crítica textual al voltant de l’Spill, en tant que obra satírica o expressament moral. En aquest article, l’autora planteja una anàlisi confrontada entre l’Spill i el Matheolus, que abraça diversos àmbits: qüestions metaliteràries, to autobiogràfic, motius analítics com la bigàmia, la personificació dels pecats capitals, comparació animalística, moralitat…, per concloure que, molt probablement, Roig degué conéixer el Matheolus de primera mà i que el va aprofitar al seu Spill. [AIP]

Ajuda:
X