inici

REFERÈNCIA

Ainaud Escudero, Jordi (1999), «De Jaume Roig a Stephen Sondheim: canibalisme i misogínia», en Santiago Fortuño & Tomàs Martínez Romero (dir.), Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 1997) , I, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 243-254.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Estudi
Autor/s:Ainaud Escudero, Jordi
Any de publicació:1999
Títol de capítol:De Jaume Roig a Stephen Sondheim: canibalisme i misogínia
Editor/s:Fortuño, Santiago & Tomàs Martínez Romero
Títol de llibre:Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 1997)
Lloc de publicació:Castelló de la Plana
Volum:I
Editorial:Publicacions de la Universitat Jaume I
Pàgina d'inici:243
Altres pàgines:254
Descriptor/s:canibalisme | carn humana | París

RESUM

Anàlisi del passatge de l’Espill on l’hostalera de París fa menjar carn humana a la clientela a la llum d’altres manifestacions literàries del tema (Sweeny Todd) i de la iconografia hagiogràfica, on diversos sants ressusciten joves destinats a fer de vianda. [BBAHLM]

Ajuda:
X