inici

REFERÈNCIA

Hauf i Valls, Albert G. (1989), «Isabel de Villena i la Istòria de la Passió », en Antoni Ferrando Francés (ed.), Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. VIII àrea. 7 Història de la llengua, València, Institut de Filologia Valenciana, pp. 541-552.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:Les obres de Bernat Fenollar i dels autors del seu cercle
Apartat:Estudi
Autor/s:Hauf i Valls, Albert G.
Any de publicació:1989
Títol de capítol:Isabel de Villena i la Istòria de la Passió
Editor/s:Ferrando Francés, Antoni
Títol de llibre:Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. VIII àrea. 7 Història de la llengua
Lloc de publicació:València
Editorial:Institut de Filologia Valenciana
Pàgina d'inici:541
Altres pàgines:552
Descriptor/s:Jesucrist | passió | Villena | Vita

RESUM

El prestigi d’Isabel de Villena com a abadessa de la Trinitat, tant en relació a la reina Maria i als reis catòlics com en relació a l’aristocràcia valenciana, té a veure amb l’existència d’un nucli important d’escriptors que gira al voltant de l’abadessa, qui sap si parcialment en relació amb la necessitat de guardar-se de la vigilància inquisitorial. La influència d’Isabel de Villena en el terreny de la cultura s’aborda a partir de dos textos en què intervé Bernat Fenollar: la Contemplació a Jesús crucificat, de Joan Escrivà i Fenollar, i la Istòria de la Passió composta pel mateix Fenollar i Pere Martines. El contingut de la dedicatòria d’aquest segon text fa suposar que els autors han conegut l’obra de l’abadessa; l’anàlisi del text mostra paral·lels entre diversos passatges de la Istòria i de la Vita Christi de l’abadessa que demostren com sota l’alambinament retòric dels versos d’aquells autors hi ha una estructura anterior en la qual podien trobar l’estímul. [BBAHLM]

Ajuda:
X