inici

REFERÈNCIA

Rodríguez-Moñino, Antonio (ed.) (1938), Cancionero General de Hernando del Castillo, Madrid, Real Academia Española. [Edició facsímil; conté composicions de Bernat Fenollar, Francesc de Castellví, Lluís Crespi, Miquel Péreç, Joan Vendanxa, i Narcís Vinyoles, entre d'altres.]

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Bernat Fenollar i dels autors del seu cercle
Apartat:Edició
Autor/s:Rodríguez-Moñino, Antonio
Any de publicació:1938
Títol de llibre:Cancionero General de Hernando del Castillo
Lloc de publicació:Madrid
Editorial:Real Academia Española
Notes:Edició facsímil; conté composicions de Bernat Fenollar, Francesc de Castellví, Lluís Crespi, Miquel Péreç, Joan Vendanxa, i Narcís Vinyoles, entre d'altres.
Descriptor/s:Cancionero General | Edició | edició a partir del segle XX | Hernando del Castillo
Ajuda:
X