inici

REFERÈNCIA

Gassull, Jaume (1915-1920), La vida de santa Magdalena en cobles, 2, 231-255, ed. de Ramon Miquel i Planas, Bibliofilia, II, cols. 231-255..

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Llibre
Secció:Les obres de Bernat Fenollar i dels autors del seu cercle
Apartat:Edició
Autor/s:Gassull, Jaume
Any de publicació:1915-1920
Títol de llibre:La vida de santa Magdalena en cobles
Editor/s:Miquel i Planas, Ramon
Volum:2, 231-255
Editorial:Bibliofilia, II, cols. 231-255.
Descriptor/s:Edició | edició a partir del segle XX | poesia religiosa

RESUM

Ressenya de Rafael Alemany a L'Aiguadolç. Revista de Literatura, 12-13 (tardor 1990), pàgs. 143-150 i, amb correccions, a Llengua & Literatura, 4 (1990-91), pàgs. 508-513. Inclou: Resposta de Gassull, en llaor de la Verge Maria, tirant a la joia, Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol i La vida de santa Magdalena en cobles. [¿?]

Ajuda:
X